סרט של אתרוגאתן מוזמנות לצפות בסרט שצילמה וערכה נעם הכהן, המדריכה של השמינית.
נעם הכינה את הסרט במסגרת לימודיה לתואר ב'חינוך בלתי פורמאלי' בו היא מציגה את תוכנית אתרוג.

תהנו!!