ספר דברים

1
פרשת ניצבים וילך
מעבר ההנהגה ממשה ליהושע