ספר בראשית

פרשה
שנה
נושא
הקובץ
1א.
בראשית
תש"ע
בצלם אלוקים
ps- breshit-1.doc
1ב.
בראשית
תשע"א
הקילקול והתיקון שבבריאה


נח
תש"ע
מוסר אביך, מעט מן האור
ps- breshit-noach.doc

נח
תשע"א
מגדל בבל
02-_נח_מגדל_בבל-_א.jpg
02-_נח_מגדל_בבל_ב.jpg

3א.
לך לך
תש"ע
גירוש הגר
חברותות לפרשת לך לך.doc
3ב.
לך לך
תשע"א
אברהם אוהבי- מה ראה אברהם בבירה הדולקת?

3ג.
לך לך
תשע"ב
אל הארץ אשר אראך- מדוע לא גילה לו להיכן הולך?
5- לך לך- אל הארץ אשר אראך.docx
4א.
וירא
תש"ע
וירא את המקום מרחוק- עיון בניסיון העשירי- העקידה
ps- breshit-4 vayera.doc

וירא
תשע"א
מוסר סדום- שלי שלי ושלך שלך זו מידת סדום

4ג.
וירא
תשע"ב
עשרה נסיונות
7- דף לפרשת חיי שרה.docx
5א.
חיי שרה
תש"ע
הקרה נא לפני היום- הניחוש של אליעזר עבד אברהם
ps- breshit-c chayei sara.doc

חיי שרה
תשע"א
סיפורה של מערת המכפלה- על מי מסופר שנקבר במערה? על מי לא מסופר? מדוע?

5ג.
חיי שרה
תשע"ב
קנין מערת המכפלה

6.
תולדות
תשע"א
כיצד יעקב ועשיו שהיו תאומים יצאו כל כך שונים?


7א.
ויצא
תש"ע
רחל ולאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל
ps- breshit-6 vayetze.doc

ויצא
תשע"א
עקודים נקודים וטלואים- מה גילה יעקב


ויצא
תשע"ב
וידר יעקב נדר
9- ויצא.docx

וישלח
תש"ע
שמעון ולוי
שמעון ולוי.doc

וישלח
תשע"א
ויותר יעקב לבדו- מה עשה יעקב בצד השני של מעבר יבוק, אחרי שכל משפחתו כבר עברה?

8ג.
וישלח
תשע"ב
ורב יעבוד צעיר- האם התממשה הנבואה?
10- וישלח.docx
16.
וישב
תשע"א
הבגדים עושים את האדם? גילגולה של כתונת הפסים לפי המדרשמקץ

חנוכה

17.
ויגש
תשע"א
חוק הכהנים

18
ויגש
תש"ע
מפגש יעקב ויוסף
פגישת יעקב ויוסף ויגש.doc
19
ויחי
תש"ע
ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה
חברותות פרשת ויחי.doc
20.
ויחי
תשע"א
דף לימוד העוסק בעיוורון של יעקב בהשוואה לעיוורון של יצחק, כיצד השפיע העיוורון על נתינת הברכות לבנים/ נכדים?