מסיבת חנוכה תש"ע
השנה חגגנו בנושא גבורת נשים.

כל הכתות והמשפחות של הרמ"ים הכינו דפי מקורות וחידה מצלומת בוידאו.

קבצי החידות/ הלימוד לחנוכה והחלק מהסרטים מובאים כאן.

תהנו:

חוברת המסיבה


Chanuka


סרט- משפחת גולד


סרט- חמישיתסרט ומצגת - שמינית