מסיבת חנוכה, תשעב

מי לה' אליי
'מי לה' אליי'- קריאה זו נקראה בפעם הראשונה על ידי משה רבנו כשקרא לבני לוי להרוג את כל מי שמשתחווה לעגל. קריאה זו חזרה ונשנתה גם בימי המכבים- זו סיסמתם למלחמה במתיוונים וביוונים. קריאה זו היא קריאה של קנאות לה'- קריאה עם הרבה עוצמה מצד אחד וסכנה מן העבר השני. גם פנחס קינא את קנאתו לה', אך על פי המדרש כששאל את משה מה פסק ההלכה נענה 'הלכה ואין מורין כן'. ישנה סכנה בהיגררות למעשים קנאיים למרות שלפעמים זו הדרך הנכונה היחידה לפעול.
מסיבת חנוכה השנה עסקה במתח בין הקנאות המותרת והצודקת לבין מחיריה. במסגרת נושא זה הכינו כל שכבה וכל ר"מ חידה מוסרטת ולימוד המסכמים את הנושא מכמה כיוונים. בנות אתרוג עסקו בסוגיות הקשורות לקנאות ומסירות בתנועות ובאנשים מהעת החדשה. ר' יוחאי, ר' שאולי ואריאל עסקנו בדמויות מן התנ"ך הקשורות באופיין לסוגיית הקנאות. ר' ערן ור' יוחאי סיכמו את סוגיית הקנאות באופן כללי.
הנה התוצרים לפניכן, צפיה מהנה ולימוד פורה


  • לצפייה בחידות ממסיבת חנוכה הקליקו כאן- ניוזלטר 4.pdf

  • לצפייה בחוברת המסיבה הקליקו כאן- חוברת.pdf

לצפייה במצגת של ר' שאולי הקליקו כאן- מצגת.ppt