חגים ואירועים מיוחדים


חג
שנה
נושא
קישור

שבת זכור
תש"ע

תצווה- שבת זכור.doc

שבת זכור
תשע"א
מחית עמלק
צו- חברותות לפרשת זכור.doc

פסח
תשע"א
חמץ- יצר הרע
דף_פרשת_שמיני-_חמץ_א.jpg
דף_פרשת_שמיני-_חמץ_ב.jpg